Nieruchomości
Biznes

Zmiany na rynku

Rynek nieruchomości jest niezwykle podatny na wiele czynników. Są to zarówno zmiany w gospodarce globalnej, krajowej, jak również bardzo wiele zmian podyktowany z czynnikami ekonomicznymi. Polski rynek nieruchomości nie jest w tym względzie wyjątkowym. Również u nas następują pewne zmiany, przez co ceny nieruchomości, a także opłacalność inwestycji jest zmienna w czasie. Niezmienne jest jedynie […]